Tuyển dụng

Tầng trệt, Tòa nhà Saigon Riverside Office Center 2A-4A Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

info@thuanhunggroup.net

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐẤU THẦU MẢNG XÂY DỰNG

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐẤU THẦU MẢNG XÂY DỰNG

Ngày đăng: 13/12/2022 01:06 PM

Mô tả công việc: - Đọc hiểu và làm rõ phạm vi công việc, Specs vật liệu, kỹ thuật - Tính toán khối lượng theo bản vẽ, tổng hợp, phân tích khối lượng tính toán cuối cùng vào BOQ, ...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHỤ TRÁCH HỒ SƠ THẦU

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHỤ TRÁCH HỒ SƠ THẦU

Ngày đăng: 13/12/2022 12:11 PM

Mô tả công việc: - Theo dõi và cập nhật thông tin các gói thầu - Chuẩn bị hồ sơ đự thầu, đảm bảo hồ sơ tham dự thầu và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp trước thời điểm đóng thầu, ...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 08/10/2022 01:38 PM

Mô tả công việc: Thực hiện giám sát nội quy và quy trình ATVSLĐ - PCCC - BVMT của đơn vị thi công tại công trường ...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Ngày đăng: 08/10/2022 01:24 PM

Mô tả công việc: Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc, triển khai trực tiếp và giám sát công tác thi công theo bản vẽ biện pháp thi công ...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QA/QC

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QA/QC

Ngày đăng: 08/10/2022 12:41 PM

Mô tả công việc: Quản lý và triển khai công việc QA/QC đạt hiệu quả, bao gồm công tác: Quản lý chất lượng, quản lý hồ sơ bản vẽ, hồ sơ quản lý chất lượng công ...

TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CẦU ĐƯỜNG

TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CẦU ĐƯỜNG

Ngày đăng: 08/10/2022 12:15 PM

Mổ tả công việc: Lập phương án/Tổ chức, chỉ đạo thi công xây dựng công trình: Nắm thông tin về công trình, các hạng mục thi công ...

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Ngày đăng: 08/10/2022 02:39 PM

Mô tả công việc: Theo dõi công nợ và làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cung cấp, câp nhật chi phí phát sinh thu chi hằng ngày ...

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày đăng: 08/10/2022 03:03 PM

Mô tả công việc: Thiết lập quy trình làm việc, quy trình nghiệp vụ của bộ máy kế toán nhằm đem lại hiệu quả công việc tốt nhất, Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hoạch toán kế toán đáp ứng yêu ...
Zalo
Hotline