Bộ xây dựng ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Tầng trệt, Tòa nhà Saigon Riverside Office Center 2A-4A Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

info@thuanhunggroup.net

Bộ xây dựng ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Ngày đăng: 09/10/2022 10:03 AM
            (Xây dựng) - Ngày 27/9, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2022.
  Bộ xây dựng đang triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số nghành xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

            Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của Bộ Xây dựng sẽ tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

            Để tăng cường truyền thông về sự kiện này, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã chỉ đạo mở chuyên mục “Chuyển đổi số” trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng và các trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị sẽ thực hiện viết tin bài phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về Ngày Chuyển đổi sổ quốc gia tới cán bộ, công chức và viên chức làm việc tại Bộ Xây dựng.

            Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng, các Viện, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ sẽ treo pano, áp phích về Ngày Chuyển đổi số với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

            Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng khuyến khích các đơn vị sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

  Bộ xây dựng ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

            Ngoài ra, Trung tâm Thông tin và các đơn vị thuộc Bộ sẽ phải thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác, bao gồm: Hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng; Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng; Hoàn thành việc đánh giá an toàn, bảo mật thông tin đối với hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ; Cập nhật mã định danh điện tử các các đơn vị thuộc Bộ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu; Phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

            Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng sẽ là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch, theo dõi, đôn đốc việc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo Bộ.

  Báo xây dựng

  Link nguồn

  Zalo
  Hotline